Garantie & Klachten

Indien je een klacht hebt over de producten of dienstverlening van Bergfreunde, dan kun je daarover contact opnemen via het contactformulier. Je krijgt van ons binnen 14 dagen na ontvangst van jouw klacht een inhoudelijke reactie. Gaat je klacht over een defect product dan verzoeken wij je om de volgende stappen te doorlopen:

Stap 1:

Stuur ons via het contactformulier een bericht met de volgende gegevens (indien aanwezig):

  • Klantnummer
  • Factuurnummer en datum van aankoop
  • Artikelomschrijving
  • Korte beschrijving van de schade of het probleem

Nadat je de informatie verzonden hebt, ontvang je automatisch een e-mail waar je op kunt reageren om één of twee foto’s te sturen waarop de schade of het probleem duidelijk zichtbaar is.

Stap 2:
We kijken zo snel mogelijk naar de foto’s en nemen daarna per e-mail contact met je op over de verdere gang van zaken.

Stap 3:
Zodra wij het defecte artikel hebben ontvangen, doen wij ons best je klacht zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst, te beantwoorden en naar jouw tevredenheid te verhelpen. In geval de behandeling van je klacht meer verwerkingstijd vraagt, informeren we je hier ook binnen 14 dagen na ontvangst. Bij retourzending van textielartikelen verzoeken we je deze in een schone of gewassen toestand aan ons terug te sturen.

Stap 4:
We horen na afhandeling van uw klacht graag of alles goed is gegaan. Je kunt het ons dan ook laten weten wat eventueel nog verbeterd kan worden. We ontvangen hiervoor graag uw bericht via het contactformulier.

Mocht je het niet eens zijn met de oplossing of komen we er samen niet uit? Dan kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kun je de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Meer informatie over het (wettelijke) garantierecht en fabrieksgarantie
Bergfreunde biedt op alle artikelen garantie in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Wettelijke garantie wil zeggen dat Bergfreunde ervoor in staat dat het artikel datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Bij alle binnen de wettelijke garantietermijn vallende optredende gebreken heb je wettelijk recht op herstel van het geleverde artikel, tenzij wij hier redelijkerwijs niet aan kunnen voldoen, of vervanging van de afgeleverde zaak, tenzij de afwijking te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel het gebrek is ontstaan doordat je onzorgvuldig met het artikel bent omgegaan. Daarnaast verlenen wij een eigen garantie van 2 jaar vanaf levering van het artikel. Daarvan afwijkend bedraagt de garantietermijn voor leveringen aan ondernemers en voor gebruikte artikelen 1 jaar vanaf levering van de artikelen. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie. Lees meer over de garantie in onze Algemene Voorwaarden.

In geval extra fabrieksgarantie van toepassing is, kun je daar meer informatie over vinden in de meegeleverde productinformatie. Mocht een bij Bergfreunde.nl gekocht product binnen de termijn van de fabrieksgarantie defect raken, dan geven wij dit aan de betreffende fabrikant of leverancier door, die dan over reparatie of vervanging beslist. We kunnen de garantie pas erkennen als deze door de fabrikant bevestigd is.

Direct €5 korting
op je volgende bestelling
Nee, dankjewel.