Product garantie & klachten

Hier vind je alle informatie die je nodig hebt om een klacht in te dienen binnen de wettelijke garantietermijn. Lees ook de sectie over de vrijwillige garanties van de fabrikant.

Stap 1:

Geef ons de volgende informatie door via ons contactformulier:

  • je klantnummer
  • het bestel- of factuurnummer
  • het artikelnummer van het defecte product
  • een beschrijving van de fout: wat is er precies defect, waar bevindt het defect zich, wanneer trad het defect op/wanneer werd het opgemerkt, is de werking van het artikel aangetast door het defect?

Stap 2:
Ons klachtenteam zal zo snel mogelijk contact met je opnemen en je vertellen wat de volgende stappen zijn.

Stap 3:
Als je artikel moet worden opgestuurd ter controle, kan dit enige tijd in beslag nemen. We vragen je om je begrip. Om ons werk te vergemakkelijken, vragen we je om textielwaren en schoenen gewassen of gereinigd terug te sturen. Hartelijk dank daarvoor! Dit laat je garantierechten uiteraard onverlet.

Stap 4:
Zodra je klacht is afgehandeld, brengen we je meteen op de hoogte van het resultaat van de controle.

Meer informatie over onze voorwaarden om een klacht in te dienen:
De garantie is onderworpen aan de wettelijke bepalingen. Voor alle defecten die tijdens de wettelijke garantietermijn optreden, heb je het wettelijke recht op herstelling of vervanging. Details over de garantie vind je in onze algemene en aanvullende voorwaarden.

Informatie over aanvullende fabrieksgaranties is te vinden in de productinformatie die samen met het artikel geleverd wordt. Als je los van de wettelijke garantie een beroep wilt doen op de fabrieksgarantie, sturen we je aanvraag door naar de betreffende fabrikant. Wij kunnen de duur van de controle niet beïnvloeden en vragen om je begrip daarvoor. Uiteindelijk is het de fabrikant die beslist of het defect al dan niet onder zijn garantie valt.