Privacy

Wij nemen de belangen van privacybescherming absoluut serieus en willen ervoor zorgen dat uw privésfeer bij gebruik van onze aanbiedingen steeds wordt beschermd. Daarom willen wij u in onderstaande privacyverklaring toelichtingen geven over de wijze waarop met uw gegevens wordt omgegaan.

Bergfreunde GmbH is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

1. Niet-persoonsgebonden bezoekgegevens

Om het aanbod van onze website te verbeteren, verzamelen en bewaren wij bepaalde bezoekgegevens die niet persoonsgebonden zijn. Zodra u een bestand van onze website oproept, worden standaard bezoekgegevens verzameld en opgeslagen.

De verzameling van gegevens bestaat onder meer uit:

 • de pagina, van waaruit het bestand is opgeroepen,
 • de naam van het bestand,
 • de datum en de tijd van de aanvraag,
 • de verblijfsduur,
 • de overgedragen hoeveelheid gegevens,
 • de bezoekstatus (dus of het bestand is overgedragen of eventueel niet is gevonden enz.),
 • het IP-adres van de aanvragende computer,
 • een beschrijving van het type en van de versie van de gebruikte webbrowser,
 • het geïnstalleerde besturingssysteem en de ingesteld resolutie.

Deze gegevens worden voor interne statistische doelen en voor de technische administratie van de website geëvalueerd; geheel of gedeeltelijk doorgeven aan derden vindt niet plaats. Deze anonieme gegevens worden gescheiden van de persoonsgebonden gegevens opgeslagen en door ons in geen geval met uw persoonsgebonden gegevens in verbinding gebracht, zodat geen conclusies betreffende een bepaalde persoon mogelijk zijn.

2. Verzamelen en opslaan van persoonsgebonden gegevens

Persoonsgebonden gegevens worden door ons slechts verzameld, wanneer u ons die vrijwillig meedeelt. In de loop van uw bestelling of bij het openen van een klantenaccount worden vooral de volgende persoonsgeboden gegevens verzameld: aanhef, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer. Bovendien wordt bij de bestelling betalingsinformatie opgevraagd, zoals het bankrekening- of creditcardnummer.

Bij de aanmelding voor onze newsletter worden de volgende persoonsgebonden gegevens opgevraagd: uw e-mailadres.

De door u meegedeelde persoonsgebonden gegevens (aanhef, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekening, creditcardnummer) worden legaal en in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse wet voor de privacybescherming en de Duitse telemediawet opgeslagen. Het spreekt vanzelf dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Bijkomende privacyverklaring voor kopen op factuur: https://payment.payolution.com/payolution-payment/infoport/dataprivacydeclaration?lang=en&channelId=bergfreunde-invoice

3. Gebruik van persoonsgebonden gegevens

Uw persoonsgebonden gegevens worden zonder uw persoonlijke toestemming alleen gebruikt voor de afwikkeling van uw bestelling. Voor de levering van de artikelen is het echter noodzakelijk uw adresgegevens aan onze besteldienst door te geven. Deze is verplicht uw gegevens vertrouwelijk te behandelen en uitsluitend voor het uitvoeren van de levering te gebruiken. Voor het afwikkelen van de betaling worden uw betalingsgegevens doorgegeven aan de door u vermelde bank. Daarbuiten vindt het doorgeven van persoonsgebonden klantgegevens aan derden niet plaats. We zijn echter gerechtigd, de bevoegde instanties in bepaalde gevallen informatie over uw gegevens te verstrekken, voor zover deze uw gegevens opvragen om te voldoen aan wettelijke bevoegdheden (bijv. strafvervolging).

Zonder uw toestemming gebruiken wij de verzamelde gegevens niet voor reclamedoelen, noch voor markt- of opinieonderzoek.

4. Newsletter

Bij de bestelling van onze newsletter verklaart u ermee akkoord te gaan dat wij uw e-mailadres voor eigen reclamedoeleinden gebruiken. Uw toestemming voor het opslaan en gebruiken van uw e-mailadres voor het verzenden van de newsletter kunt u altijd per direct herroepen, bijv. door een e-mail te sturen aan: service@bergfreunde.nl, of door de newsletter op te zeggen.

Toestemming voor het verzenden van de newsletter: "Bergfreunde-newsletter abonneren (je kunt hem op elk moment opzeggen)."

5. Cookies

Deze verkoopsite maakt gebruik van cookies, om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser op u computer opslaat. Wanneer u de betreffende pagina opnieuw oproept, zorgen de cookies ervoor dat uw computer wordt herkend. Dit heeft onder meer tot gevolg dat gegevens, die u één keer heeft ingevoerd, bij het opnieuw invullen van het bestelformulier al beschikbaar zijn. Meestal gebruiken wij cookies die na het sluiten van de internetbrowser automatisch van uw harde schijf worden gewist (zgn. session-cookies). Andere cookies blijven op uw computer en zorgen ervoor dat wij uw computer bij uw volgend bezoek herkennen (zgn. permanente cookies). U kunt het opslaan van cookies in uw browserinstellingen altijd wijzigen, door de functie "Geen cookies aanvaarden" te selecteren. We wijzen er u nochtans op, dat in dit geval onze website eventueel niet meer in volle omvang kan worden gebruikt.

6. Informatie, correctie, blokkering en verwijdering

U kunt altijd gratis informatie verlangen over de van u opgeslagen gegevens. Onder zekere omstandigheden heeft u het recht te eisen dat de over u opgeslagen gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. Voor zover verwijdering in tegenspraak is met wettelijke of contractuele bewaarverplichtingen, zullen wij de gegevens blokkeren.

Wij zullen u op aanvraag altijd volledig en gratis informatie verstrekken over van u of uw bedrijf opgeslagen gegevens, uw gegevens corrigeren, blokkeren of verwijderen. Ook uw vragen betreffende het verzamelen, opslaan en gebruik van uw gegevens beantwoorden wij graag. Richt u hiervoor tot de volgende voor de belangen van de privacybescherming verantwoordelijke afdeling:

Gesellschaft für Personaldienstleistungen mbH
Nils Gustke
+49(0)561 78968-68
gustke@gfp24.de

7. Kredietwaardigheidsinformatie

Voor zover wij leveren zonder tegenprestatie, bijv. bij kopen op rekening, winnen wij voor het handhaven van onze gerechtigde belangen eventueel informatie over uw kredietwaardigheid in op basis van mathematisch-statistische procedures van

 • Deltavista GmbH, Diefenbachgasse 35, 1150 Wenen, Oostenrijk
 • Deltavista GmbH, Freisinger Landstrasse 74, 80939 München, Duitsland
 • SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Duitsland
 • KSV1870 Information GmbH, Wagenseilgasse 7, 1120 Wenen, Oostenrijk
 • Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstrasse 18, 22761 Hamburg, Duitsland
 • Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, Duitsland
 • infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden, Duitsland
 • Orell Füssli Wirtschaftsinformationen AG, Hagenholzstrasse 81, 8050 Zürich, Zwitserland
 • ProfileAddress Direktmarketing GmbH, Altmannsdorfer Strasse 311, 1230 Wenen, Oostenrijk
 • payolution GmbH, Am Euro Platz 2, A-1120 Wien, Oostenrijk

. Hiervoor geven wij uw naam en uw adres door aan de voornoemde informatiebureaus en gebruiken de verkregen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsuitval voor een afgewogen beslissing betreffende de te verlenen betalingsoptie.

De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (scores) bevatten die op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedures worden berekend en die in hun berekening onder meer adresgegevens opnemen. Met uw voor bescherming in aanmerking komende belangen wordt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen rekening gehouden. Tegen deze controle kunt u altijd met effect voor de toekomst bezwaar aanmelden. Dit kan tot gevolg hebben, dat wij u bepaalde betalingsopties niet meer kunnen aanbieden.

8. Veiligheid van gegevens

Omdat wij de veiligheid van uw gegevens belangrijk vinden, worden uw persoonlijke gegevens met een veilige SSL-verbinding doorgegeven. Als persoonlijke gegevens worden opgevraagd, worden de gegevens met de SSL-procedure gecodeerd getransfereerd. Uw persoonsgebonden gegevens worden dan gecodeerd met behulp van de 256-bit-SSL via internet overgedragen. Met de SSL-codering beschermen wij uw persoonlijke gegevens tegen toegang door vreemden. SSL (Secure Socket Layer) is een protocol voor het coderen van berichten in het internet, dat een heel hoge veiligheid biedt bij de gegevensoverdracht.

Bovendien beveiligen wij onze website en andere systemen met behulp van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernieling, toegang, wijziging of verbreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. Een volledige beveiliging tegen alle gevaren is ondanks regelmatige controles niet mogelijk.

9. Webanalyse & Retargeting

9.1 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zgn. "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waardoor een analyse van uw gebruik van de website mogelijk is.

De informatie over uw gebruik van deze website gegenereerd door de cookie wordt in het algemeen overgedragen naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In geval de IP op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Wij wijzen erop, dat deze website Google Analytics met de uitbreiding "_anonymizeIp()" gebruikt en de IP-adressen daarom alleen ingekort worden bewerkt, zodat een persoonsgebonden definiëring uitgesloten is.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om berichten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten ten overstaan van de website-exploitant uit te voeren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies met een desbetreffende instelling van uw browsersoftware voorkomen; we wijzen u er echter op, dat u in een dergelijk geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang kunt gebruiken.

Bovendien kunt u het registreren door Google van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. Uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder http://www.google.com/analytics/terms/de.html of onder https://www.google.de/intl/de/policies/. Wij wijzen u erop, dat op deze website Google Analytics werd uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp();", om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zgn. IP-masking) te garanderen.

9.2 Gebruik van de remarketing functie van Google Inc.

Op onze website gebruiken we de zgn. remarketing functie van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Met deze functie is het mogelijk om gebruikers die onze site hebben bezocht, door doelgerichte reclame op de sites van het Google partner netwerk opnieuw doelgericht met reclame aan te spreken. Bezoekt de gebruiker vervolgens andere websites in het Google displaynetwerk, kunnen gepersonaliseerde, op de interesses gerichte reclameadvertenties worden geschakeld. Het invoegen van deze reclameadvertenties gebeurt door gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Met behulp van deze tekstbestanden worden geanonimiseerde - nochtans niet persoonsgebonden - gegevens over het gebruik van de website geregistreerd.

U kunt het gebruik van cookies door Google duurzaam deactiveren door de volgende link te volgen en de daar beschikbaar gestelde plug-in te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derde aanbieders deactiveren, door de deactiveringspagina van het netwerkreclame-initiatief (Network Advertising Initiative) onder http://www.networkadvertising.org/choices/ op te roepen en de daar genoemde verdere informatie over de Opt-out om te zetten.

Soort, omvang, doeleinden van het verzamelen, gebruik en de verdere verwerking en gebruik van gegevens door Google alsmede de rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privacy van de gebruiker, kunnen in de aanwijzingen van Google over de bescherming van gegevens http://www.google.com/privacy/ads/ worden nagelezen.

9.3 Retargeting

Op eenzelfde wijze als bij Google Analytics worden op deze website door de volgende diensten gegevens verzameld:

 • Criteo, een webanalysedienst van de provider Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk.
 • Sociomantic, een webanalysedienst van de provider sociomantic labs GmbH, Münzstrasse 19, 10178 Berlijn, Duitsland.

Uit de door deze webanalysediensten verzamelde en opgeslagen gegevens worden bij gebruik van pseudoniemen gebruiksprofielen aangemaakt. Deze webanalysediensten analyseren aan de hand van een algoritme het surfgedrag en kunnen vervolgens doelgerichte productaanbevelingen als gepersonifieerde reclamebanners op andere websites (zgn. publishern) weergeven. Deze gegevens worden in geen geval gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren. Het verzamelen en opslaan van gegevens voor de webanalyse door deze diensten kunt u altijd per direct weerspreken. Volg hiervoor de aanwijzingen op de volgende websites:

 • Criteo: http://www.criteo.com/de/datenschutzrichtlinie
 • Sociomantic: https://www.sociomantic.com/privacy/de/#opt-out-header

9.4. Analysedienst Webtrekk

Op onze website maken wij gebruik van de diensten van Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin ('Webtrekk'), waardoor gegevens over het gebruik van onze website worden verzameld. Hiervoor wordt een cookie ingezet dat het verzamelen, opslaan en evalueren van de gebruiksgegevens door Webtrekk GmbH mogelijk maakt. Het verzamelen gebeurt met behulp van een pixel, dat op elke website opgenomen is. Volgende gegevens worden verzameld:

 • Request (bestandsnaam van het opgeroepen bestand)
 • Browsertype/-versie (bijv. Firefox 57.0.3)
 • Browsertaal (bijv. Duits)
 • Gebruikt besturingssysteem (bijv. Windows 10)
 • Interne resolutie van het browservenster
 • Beeldschermresolutie
 • Javascriptactivering
 • Java aan/uit
 • Cookies aan/uit
 • Kleurintensiteit
 • Referrer URL (de voordien bezochte website)
 • Ingekort IP-adres voor geografische herkenning
 • Tijdstip van de toegang
 • Kliks
 • Evt. bestelwaarden
 • Evt. formulierinhouden (bij vrije tekstvelden, bijv. naam en wachtwoord, wordt slechts 'ingevuld' of 'niet ingevuld' overgedragen)

De verzamelde gebruiksgegevens worden door overeenkomstige afkorting van het IP-adres geanonimiseerd. Toewijzing aan een bepaalde gebruiker is niet mogelijk.

Om Webtrekk te deactiveren en het verzamelen van gebruiksgegevens uit te sluiten, moet een cookie ('webTrekkOptOut' genoemd) worden ingesteld. Als het cookie ingesteld is, worden de gebruiksgegevens niet verzameld. Dit kunt u door aanklikken van de volgende link instellen:

» Gegevensregistratie door Webtrekk voor Bergfreunde.nl verhinderen

Soort, omvang, doeleinden van het verzamelen, gebruik en de verdere verwerking en gebruik van gegevens door Webtrekk alsmede de rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privacy van de gebruiker, kunnen in de aanwijzingen van Webtrekk over de bescherming van gegevens worden ingekeken.

10. Social-plugins Facebook/Twitter

In ons internetdomein zijn social-plugins (programma's) van de externe sociale netwerken Facebook en Twitter opgenomen.

10.1 Facebook

Van Facebook gebruiken wij de "Like-knop", de "Share-knop" en de "Social Plugin". Deze plug-ins worden door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA gerund. Dat is herkenbaar aan het desbetreffende logo van Facebook. Meer informatie over de social-plugins van Facebook vindt u onder het volgende internetadres https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer een bezoeker een pagina van ons internetdomein oproept die een dergelijke plug-in bevat, wordt een verbinding opgebouwd tussen de browser van de bezoeker en de servers van Facebook. Facebook ontvangt en slaat gegevens op (o.a. IP-adres en cookie-ID) die Facebook toelaten vast te stellen welke pagina van onze internetpresentatie door de bezoeker werd opgeroepen. Dit gebeurt geheel onafhankelijk van het feit of een Facebook plug-in wordt geactiveerd of niet. Wanneer de bezoeker een Facebook plug-in activeert, of bij het achterlaten van een commentaar, wordt de betreffende informatie naar Facebook in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Wanneer de bezoeker tegelijkertijd met zijn persoonlijke Facebook account is ingelogd, kunnen de doorgegeven gegevens aan de concrete account worden toegeschreven. Facebook zet hiervoor – bij geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers - cookies in.

Soort, omvang, doeleinden van het verzamelen, gebruik en de verdere verwerking en gebruik van gegevens door Facebook alsmede de rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privacy van de gebruiker, kunnen worden gelezen en aangepast in de aanwijzingen van Facebook over de bescherming van gegevens (https://www.facebook.com/about/privacy). Verder zijn de precieze gegevensverwerkingsprocessen, opslagtermijnen en doelen onduidelijk.

Wij maken op deze website gebruik van de communicatietool ‘Conversion Tracking Pixel' van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (‘Facebook'). Hiervoor integreren wij zogenoemde Facebook-pixels op onze site. Zodra u een Facebook-reclameadvertentie gezien of aangeklikt hebt, wordt u als bezoeker van onze website gemarkeerd en kunnen wij uw volgende acties op onze website traceren. De op deze manier verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, dat wil zeggen dat wij de persoonsgegevens van de individuele gebruikers niet zien en de acties niet met een welbepaalde persoon in verband kunnen brengen; de gegevens maken slechts een analyse van de Facebook-reclameadvertenties voor statistische of marktonderzoeksdoeleinden mogelijk. De geregistreerde gegevens worden door Facebook echter opgeslagen en verwerkt en kunnen met uw Facebook-profiel in verbinding worden gebracht. Facebook kan de gegevens vervolgens gebruiken in overeenstemming met het Facebook-gegevensbeleid (https//www.facebook.com/about/privacy/). Via de instellingen in uw Facebook-profiel kunt u Facebook en zijn partners het plaatsen van reclameadvertenties op en buiten Facebook mogelijk maken of verbieden.

U kunt het gebruik van de Conversion Tracking Pixel op Facebook hier weigeren: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

10.2 Twitter

Van Twitter gebruiken wij de Twitter-knop. Deze plug-in wordt door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA gerund. Dat is herkenbaar aan het logo van Twitter. Meer informatie over de social-plugins van Twitter vindt u op het volgende internetadres https://dev.twitter.com/web/overview.

Wanneer een bezoeker een pagina van ons internetdomein oproept die een dergelijke plug-in bevat, wordt een verbinding opgebouwd tussen de browser van de bezoeker en de servers van Twitter. Twitter ontvangt en slaat gegevens op (o.a. IP-adres) die Twitter toelaten vast te stellen welke pagina van onze internetpresentatie door de bezoeker werd opgeroepen. Dit gebeurt geheel onafhankelijk van het feit of een Twitter plug-in wordt geactiveerd of niet. Wanneer de bezoeker een Twitter plug-in activeert wordt de desbetreffende informatie naar Twitter in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Wanneer de bezoeker tegelijkertijd met zijn persoonlijk Twitter account is ingelogd, kunnen de doorgegeven gegevens aan de concrete account worden toegeschreven.

Soort, omvang, doeleinden van het verzamelen, gebruik en de verdere verwerking en gebruik van gegevens door Twitter alsmede de rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privacy van de gebruiker, kunnen worden gelezen en aangepast in de aanwijzingen van Twitter over de bescherming van gegevens (http://twitter.com/privacy).

€ 5 onmiddellijk
Voor je volgende bestelling
Nee, dank u.