Onze weg naar
Klimaatneutraliteit
Onze weg naar
Klimaatneutraliteit
Er is één ding dat alle bergvrienden met elkaar gemeen hebben: de liefde voor de natuur. Die zoeken we op veel verschillende manieren op, zoals tijdens een wandeling, een bergbeklimming of een fietstocht. Geen wonder dus dat we er ook van houden om het andere mensen makkelijker te maken om van de natuur te genieten.

Moeder Natuur is voor ons als bergvrienden zowel persoonlijk als beroepsmatig een belangrijk onderdeel van ons doen en laten. Daarom hechten we ook veel waarde aan de bescherming van de natuur. We willen dit nu graag nog duidelijker maken, want het is, gezien de aanhoudende wereldwijde klimaatverandering, tijd om in actie te komen.

We zijn blij te kunnen aankondigen dat we met onmiddellijke ingang en met terugwerkende kracht tot ons oprichtingsjaar 2006 een klimaatneutraal bedrijf zijn.
ACHTERGROND
ACHTERGROND
WAAR WE VANDAAN KOMEN

Het onderwerp is niet helemaal nieuw voor ons. Al sinds onze oprichting in 2006 werken wij met de klimaatneutrale DHL GoGreen- verzending van de Deutsche Post, gebruiken we 100% groene stroom in ons magazijn en is ons hoofdkantoor uitgerust met een zonne-energiesysteem . Dankzij de nieuwe kartonvouwmachines, die we in 2017 hebben aangeschaft, konden we ook onze CO2-voetafdruk per verzonden pakket verminderen, omdat we sindsdien minder lucht in een pakket versturen. We recyclen het afval dat we produceren en maken deel uit van een grootschalig brancheonderzoek dat erop gericht is het gebruik van plastic verpakkingen bij verzending te minimaliseren.

Naarmate we ons meer en meer met het thema klimaatbescherming bezig gingen houden, werd al snel duidelijk dat er meer moet gebeuren. Maar daarbij kwam ook de vraag op hoe we uitstoot waar we nauwelijks invloed op hebben kunnen verminderen. Denk maar eens aan de weg die Bergfreunde-medewerkers afleggen met de auto of aan de levering van nieuwe waren in ons magazijn. Al snel kwam het thema CO2-compensatie op tafel, want we zijn er ons van bewust dat we een deel van onze CO2-uitstoot niet volledig kunnen uitbannen. Toch kunnen we er in ieder geval voor zorgen dat we dit deel compenseren.

Toen we ons intensief met het onderwerp bezighielden, kwamen we al snel tot de conclusie dat CO2-compensatie kan werken, zolang je je aan bepaalde normen houdt en de juiste partner aan je zijde hebt. We hebben daarom externe hulp gezocht bij het bedrijf ClimatePartner, dat ons ondersteunt bij de berekening van ons verbruik en bij het vinden van bijpassende projecten.
Warum eigentlich erst jetzt?
WAAROM EIGENLIJK PAS NU?

Zoals gezegd hebben we in het verleden steeds kleine stappen genomen om als bedrijf duurzamer te worden. Toch zijn we uiteindelijk op een punt beland, waarop we ons afvroegen of die kleine stappen nog wel voldoende waren. Het antwoord op deze vraag kwam snel en duidelijk: het is tijd om een beslissende stap voorwaarts te zetten. Ook intern kwam dit onderwerp vaak ter sprake. Onder collega's werd herhaaldelijk de wens uitgesproken om ons engagement te vergroten en te versterken.
WAT IS CCF?

CCF staat voor Corporate Carbon Footprint. In het Nederlands: de CO2-voetafdruk van het bedrijf. Deze geeft aan hoeveel CO2 een bedrijf per jaar uitstoot. In ons geval gaat het dan bijvoorbeeld om het verzenden en retourneren van pakketten, het gebruik van onze servers en de weg die onze collega's met de auto, bus of trein afleggen naar het werk.
Was ist der CCF?
Was bedeutet eigentlich Klimaneutralität?
WAT BETEKENT KLIMAATNEUTRAAL ZIJN?

Een bedrijf is in principe klimaatneutraal als alle CO2-uitstoot gecompenseerd wordt. Bij broeikasgassen zoals CO2 gaat het uiteindelijk om het totale evenwicht in de atmosfeer, waardoor de uitstoot die wij in Duitsland produceren kan worden gecompenseerd door de uitstoot elders te reduceren. Dit zorgt voor geen verdere toename van broeikasgassen in de lucht.
HOE WE TE WERK GAAN
Status Quo evaluieren
DE STATUS QUO EVALUEREN

Als eerste moesten we uitzoeken hoe hoog onze CO2-uitstoot eigenlijk is. Dat was nog niet zo eenvoudig. Zo moest elke medewerker een vragenlijst invullen, maar werd ook het gebruik van de verwarming, bedrijfsauto's, water - letterlijk alles - onder de loep genomen. Bijzonder interessant was de berekening met terugwerkende kracht voor de jaren sinds onze oprichting. De basis hiervoor waren de gegevens uit die periode die bij ons bedrijf bekend waren, bijvoorbeeld hoeveel pakketten we in die tijd hebben verstuurd. Wat we al vermoedden, kregen we toen zwart op wit : de belangrijkste oorzaken van onze CO2-uitstoot zijn onze verzending, onze retouren, onze locaties en wijzelf.
DE CO2-UITSTOOT REDUCEREN

Natuurlijk moet ons eerste doel zijn om de eigen CO2-uitstoot zo veel mogelijk te reduceren. Dit hebben we in het verleden al actief gedaan door het gebruik van groene stroom en zonne-energie, verbeterde opslagsystemen, minder lucht in de pakketten en onze medewerkers het leasen van een fiets aan te bieden. Toch is het helaas zo dat in de online handel niet alle uitstoot zo gemakkelijk kan worden gereduceerd. Zo rijden vrachtwagens met verbrandingsmotoren onze goederen door het hele land en zijn ook medewerkers die verder weg wonen afhankelijk van een auto.
Co2 reduzieren
CO2 kompensieren
DE CO2-UITSTOOT COMPENSEREN

Een mogelijkheid om de CO2-uitstoot te neutraliseren is het compenseren van broeikasgassen. Door de aankoop van overeenkomstige certificaten worden wereldwijd projecten gefinancierd die broeikasgassen minimaliseren. Dit kan gebeuren door herbebossing of door het ondersteunen van ontwikkelingshulpprojecten die de leefomstandigheden van mensen in armere regio's van de wereld verbeteren. Een voorbeeld daarvan is het installeren van waterfilters zodat water niet meer boven een open vuur hoeft te worden gekookt.
VERTROUWEN IS GOED, CONTROLE IS BETER

Onze CO2-compensatie en de verdere vermindering van de uitstoot werkt natuurlijk alleen als we onze maatregelen regelmatig controleren. Dit betekent dat er jaarlijks controles moeten blijven plaatsvinden om te bepalen hoe onze CO2-voetafdruk zich ontwikkelt. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de projecten die we ondersteunen en alle andere maatregelen die we nemen in het kader van onze duurzaamheidsstrategie.
Nachhaltigkeit kontrollieren
Maßnahmen
MAATREGELEN
WELKE PROJECTEN ONDERSTEUNEN WE EN WAAROM?

We hebben gekozen voor projecten die naast CO2-compensatie ook ontwikkelingshulp bieden. Bovendien zijn alle gekozen projecten TÜV-gecertificeerd. TÜV staat voor „Technischer Überwachungsverein”, een keuringsorganisatie die de naleving van wettelijke eisen en normen beoordeelt en certificeert. Onze projecten hebben daarnaast het Gold Standard-keurmerk, dat door het WWF en 40 andere ngo's als benchmark werd ontwikkeld.
Kochöfen_Peru1
250.000 t CO2
jaarlijks volume
Kochöfen_Peru2
Kochöfen_Peru2
geverifieerd door
TÜV NORD CERT GmbH
Kochöfen_Peru4
Projectkeurmerk
Gold Standard (GS) VER
In veel arme regio's wordt nog steeds boven open vuur gekookt in gesloten ruimtes. Dit is zeer schadelijk voor de gezondheid en niet energie-efficiënt. Het Qori Q’oncha-project leert mensen om schone kooktoestellen te gebruiken die aanzienlijk minder brandstof verbruiken.
Trinkwasser_Kambodscha1
138.000 t CO2
jaarlijks volume
Trinkwasser_Kambodscha2
Trinkwasser_Kambodscha3
geverifieerd door
Bureau Veritas Certification Holding SAS
Trinkwasser_Kambodscha4
Projectkeurmerk
Gold Standard (GS) VER
Dit project helpt gezinnen op het platteland van Cambodja bij het verkrijgen van keramische waterfiltersystemen. Hierdoor hoeft het water niet meer boven vuur of kolen te worden gekookt, wat direct CO2 bespaart
Windenergie_Türkei1
255.227 t CO2
jaarlijks volume
Windenergie_Türkei2
Windenergie_Türkei3
geverifieerd door
Bureau Veritas Certfication Holding SAS
Windenergie_Türkei4
Projectkeurmerk
Gold Standard (GS) VER (971)
De energie die uit windenergie wordt opgewekt is volledig vrij van uitstoot. Dat is duidelijk, maar waarom nu uitgerekend in Turkije? Het antwoord is eenvoudig: het Turkse elektriciteitsnet is voornamelijk afhankelijk van fossiele brandstoffen en regeneratieve energiebronnen hebben hier nog veel potentieel.
Unser Versprechen
ONZE BELOFTE: WE STOPPEN NIET

Natuurlijk is compensatie slechts de eerste stap op onze weg. Het is de aanzet tot meer milieu- en klimaatbescherming bij Bergfreunde. We zullen blijven werken aan het verminderen van onze eigen CO2-uitstoot en natuurlijk beloven om in de toekomst CO2-neutraal te blijven. We zullen ons ook meer richten op het thema verpakkingsmateriaal en doorgaan met het toevoegen van gegevens over onze producten om het aantal retouren zoveel mogelijk te minimaliseren.

Met ons engagement willen we een rolmodel zijn voor onze branche en we hopen dat veel bedrijven ons zullen volgen. Iedereen moet immers zijn bijdrage leveren, want alleen samen kunnen we verandering teweegbrengen.
TRANSPARANTIE

Naar onze mening is het thema klimaatbescherming te belangrijk om alleen met woorden te bekrachtigen. Daarom willen we in de toekomst regelmatig verslag doen van onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Met behulp van onze ClimatePartner-ID 13467-1912-1001 kan je je ook altijd een beeld vormen van onze compensatiemaatregelen
What's New?
Sinds begin 2020 maken we deel uit van "act now!" by Leaders for Climate Action. Toonaangevende digitale bedrijven in Duitsland willen hiermee een signaal afgeven voor klimaatbescherming, maar roepen besluitvormers ook op om een duidelijke koers te varen. Meer informatie vind je hier.
Nachhaltigkeit kontrollieren
Last but not least: met deze oorkonde werden we door ClimatePartner gekwalificeerd als klimaatneutraal bedrijf.
Direct €5 korting
op je volgende bestelling
Nee, dankjewel.