onze manier van
KLIMAATNEUTRAAL ZIJN
onze manier van
KLIMAATNEUTRAAL ZIJN
We zijn een klimaatneutraal bedrijf en dat met terugwerkende kracht tot ons oprichtingsjaar 2006. Op deze pagina kom je meer te weten over klimaatneutraliteit en de projecten die wij als bedrijf ondersteunen.

Nog meer informatie is te vinden op onze andere duurzaamheidspagina's:
Waarom komen we in actie?

We hebben in het verleden steeds kleine stappen genomen om als bedrijf duurzamer te worden.. Toch zijn we uiteindelijk op een punt beland, waarop we ons afvroegen of die kleine stappen nog wel voldoende waren. Het antwoord op deze vraag kwam snel en duidelijk: het is tijd om een beslissende stap voorwaarts te zetten. Ook intern kwam dit onderwerp vaak ter sprake. Onder collega's werd herhaaldelijk de wens uitgesproken om ons engagement te vergroten en te versterken.
Klimaatneutraal
WAT BETEKENT KLIMAATNEUTRAAL ZIJN?

Een bedrijf is in principe klimaatneutraal als alle CO2-uitstoot gecompenseerd wordt. Bij broeikasgassen zoals CO2 gaat het uiteindelijk om het totale evenwicht in de atmosfeer, waardoor de uitstoot die wij in Duitsland produceren kan worden gecompenseerd door de uitstoot elders te reduceren. Dat leidt niet tot een verdere toename van broeikasgassen in de lucht.
WAT IS CCF?

CCF staat voor Corporate Carbon Footprint. In het Nederlands: de CO2-voetafdruk van het bedrijf. Deze geeft aan hoeveel CO2 een bedrijf per jaar uitstoot. In ons geval gaat het dan bijvoorbeeld om het verzenden en retourneren van pakketten, het gebruik van onze servers en de weg die onze collega's met de auto, bus of trein afleggen naar het werk.
Zo werkt het

DE STATUS QUO EVALUEREN

Als eerste moesten we uitzoeken hoe hoog onze CO2-uitstoot eigenlijk is. Dat was nog niet zo eenvoudig. Niet alleen moest elke medewerker een vragenlijst invullen, maar werd ook het gebruik van de verwarming, bedrijfsauto's, water - letterlijk alles - onder de loep genomen. Bijzonder interessant was de berekening met terugwerkende kracht voor de jaren sinds onze oprichting. De basis hiervoor waren de gegevens die bij ons bedrijf bekend waren, bijvoorbeeld hoeveel pakketten we in die tijd hebben verstuurd. Wat we al vermoedden, kregen we toen zwart op wit: de belangrijkste oorzaken van onze CO2-uitstoot zijn onze verzending, onze retouren, onze locaties en wijzelf.
DE CO2-UITSTOOT REDUCEREN

Natuurlijk moet ons eerste doel zijn om de eigen CO2-uitstoot zo veel mogelijk te reduceren. Dit hebben we in het verleden al actief gedaan door het gebruik van groene stroom en zonne-energie, verbeterde opslagsystemen, minder lucht in de pakketten en onze medewerkers het leasen van een fiets aan te bieden. Toch is het helaas zo dat in de online handel niet alle uitstoot zo gemakkelijk kan worden gereduceerd. Zo rijden vrachtwagens met verbrandingsmotoren onze goederen door het hele land en zijn ook medewerkers die verder weg wonen afhankelijk van een auto.
DE CO2-UITSTOOT COMPENSEREN

Een mogelijkheid om de CO2-uitstoot te neutraliseren is het compenseren van broeikasgassen. Door de aankoop van overeenkomstige certificaten worden wereldwijd projecten gefinancierd die broeikasgassen minimaliseren. Dit kan gebeuren door herbebossing of door het ondersteunen van ontwikkelingshulpprojecten die de leefomstandigheden van mensen in armere regio's van de wereld verbeteren. Een voorbeeld daarvan is het installeren van waterfilters zodat water niet meer boven een open vuur hoeft te worden gekookt.De basis voor de compensatie van onze uitstoot is de klimaatbalans. Sinds 2018 stellen we deze jaarlijks op volgens het Greenhouse Gas Protocol met ondersteuning van ClimatePartner. Deze klimaatbalans omvat zowel directe als indirecte uitstoot (Scope 1-3) in alle relevante categorieën van het Greenhouse Gas Protocol. Handelswaar wordt niet meeberekend. Onderstaand vind je de actuele klimaatbalans.
VERTROUWEN IS GOED, CONTROLE IS BETER

Onze CO2-compensatie en de verdere vermindering van de uitstoot werkt natuurlijk alleen als we onze maatregelen regelmatig controleren. Dit betekent dat er jaarlijks controles moeten blijven plaatsvinden om te bepalen hoe onze CO2-voetafdruk zich ontwikkelt. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de projecten die we ondersteunen en alle andere maatregelen die we nemen in het kader van onze duurzaamheidsstrategie.
Klimaatbalans
Sinds 2018 stellen we met steun van ClimatePartner een jaarlijkse klimaatbalans op. Hierin wordt geregistreerde uitstoot van Bergfreunde in detail gepresenteerd. Het vormt de basis voor de compensatie van onze uitstoot, maar is vooral ook het begin van al onze inspanningen om de uitstoot te reduceren.

In onze klimaatbalans voor 2020 hebben we bijvoorbeeld geconcludeerd dat de reis van onze medewerkers naar kantoor veel uitstoot veroorzaakt. Daarom werd besloten om de werkplekken in de toekomst flexibeler te maken en meer thuiswerkdagen mogelijk te maken.
Projecten
WELKE PROJECTEN ONDERSTEUNEN WE EN WAAROM?

We hebben gekozen voor projecten die helpen op plekken waar wijzelf of de producenten van de producten die wij verkopen uitstoot veroorzaken. Bovendien zijn alle gekozen projecten TÜV-gecertificeerd. TÜV staat voor „Technischer Überwachungsverein”, een keuringsorganisatie die de naleving van wettelijke eisen en normen beoordeelt en certificeert. Onze projecten hebben ook het Gold Standard-keurmerk, dat door het WWF en 40 andere ngo's als benchmark werd ontwikkeld. Het gaat om projecten die aantoonbaar leiden tot een vermindering van de broeikasgassen en tegelijkertijd goed zijn voor het lokale milieu en de sociale belangen van de bevolking.
Nog meer informatie is te vinden op onze andere duurzaamheidspagina's:
Als je vragen hebt over de duurzaamheidsstrategie van Bergfreunde, neem dan gerust contact op met het sustainability team.
Direct €5 korting
op je volgende bestelling
Nee, dankjewel.