Gebruiksvoorwaarden voor het uploaden van foto's

Voor Bergfreunde.nl / Bergfreunde GmbH (in het vervolg "Bergfreunde.nl" genoemd) is de mening van zijn klanten heel belangrijk. Daarom kunnen klanten (in het vervolg "gebruikers" genoemd) over alle onderwerpen en prestaties van Bergfreunde.nl uitgebreid hun mening uiten, bijvoorbeeld productbeoordelingen geven. In het kader daarvan kan de gebruiker inhoud, zoals foto's - bijvoorbeeld van producten - aan Bergfreunde.nl ter beschikking stellen.

Voor het ter beschikking stellen van dergelijke inhoud gelden de volgende gebruiksvoorwaarden:

1. Iedere gebruiker, die via de website van Bergfreunde.nl gegevens of bestanden (foto's, afbeeldingen, andere plaatjes en teksten, in het vervolg "inhoud" genoemd) ter beschikking stelt, verleent hiermee aan Bergfreunde.nl het wettelijke auteursrecht voor het gebruik van deze inhoud voor communicatie, meningsuitingen, vooral bij het geven van productbeoordelingen, evenals voor commerciële doeleinden van de website www.bergfreunde.nl om de inhoud te verveelvoudigen, te verbreiden, te bewerken en openbaar toegankelijk te maken, resp. het overeenkomstige gebruiksrecht voor door Bergfreunde.nl benoemde derden.

2. Voor zover in het kader van de genoemde inhoud de gebruiker als persoon zelf afgebeeld wordt, geeft hij hiermee Bergfreunde.nl toestemming de foto's voor communicatie, meningsuitingen, in het bijzonder bij afgifte van productbeoordelingen en voor het gebruik van de website www.bergfreunde.nl openbaar zichtbaar te vertonen.

3. De gebruiker verplicht zich principieel het recht van derden, in het bijzonder auteursrechten, merk-, patent- en andere eigendoms- en persoonlijkheidsrechten, niet aan te tasten. Voor zover de gebruiker geheugenruimte ter beschikking gesteld krijgt, mag hij hier geen onwettige, de wet of overheidsbepalingen, of rechten van derden overtredende inhoud opslaan. In het bijzonder verplicht hij zich geen inhoud te gebruiken die

  • a. commerciële beschermingsrechten schendt (zoals merk-, patent-, gebruiks-, en proefmonsterrechten), auteursrechten, evenals andere rechten (zoals het recht van eigen foto, naam- en persoonlijkheidsrechten);
  • b. pornografisch of niet geschikt voor minderjarigen is;
  • c. propaganda-artikelen en producten met symbolen van ongrondwettelijke organisaties bevat;

Verantwoordelijkheid voor inhoud, vrijstelling en verwijdering

1. Voor zover de gebruiker Bergfreunde.nl inhoud overhandigt, is de gebruiker voor die inhoud verantwoordelijk. Deze gebruikers zijn aansprakelijk als hun inhoud onwettig is, als er rechten van derden geschonden worden, in het bijzonder merk-, mededingings-, auteurs-, of persoonlijkheidsrechten.

2. Bergfreunde.nl controleert niet of door derden geleverde inhoud eventueel rechten van derden schendt. Voor zover Bergfreunde.nl op de hoogte is van onwettige inhoud, zal Bergfreunde.nl deze inhoud direct verwijderen.

3. De gebruiker vrijwaart Bergfreunde.nl en zijn medewerkers van aanspraken, die andere gebruikers of derden tegen Bergfreunde.nl wegens de schending van hun rechten in het geding brengen wegens inhoud die de gebruiker eventueel aan de internet-databank van Bergfreunde.nl zijn overgedragen resp. daar ingestelde inhoud. Dit omvat de kosten van een adequate rechtsvervolging ter hoogte van de wettelijke vergoeding en daarmee verbonden kosten. Hiervoor dient de gebruiker Bergfreunde.nl een passend voorschot te verschaffen. Dit geldt niet als de wetsovertreding niet aan de gebruiker te wijten is.

Direct €5 korting
op je volgende bestelling
Nee, dankjewel.